Stadgar för GNYu 20-dec-2007.

 
§ 1

Föreningens namn

§ 1.1

Gnällspikarna Nordiska Yammer union (GNYu), i texten kallad föreningen 

§ 1.1.1 Det är helt OK att kalla föreningen för sammanslutning (se styrelsebeslut 01-feb-2008)
§ 1.2

En Ideell förening. Bildades i slutet av år 2007.

§ 1.3

(En av grundarna: Nisse, nämnde förslag på föreningens namn (GNY) den 30-nov-2007 kl 00:31 En annan grundare: Kristina nämnde "gnällspikarnas riksförening" den 07-nov-2007 kl 16:50. Sedan vet jag inte när Gunveig bestämde sig?  Det var i alla fall hennes erbjudande om att bli sekreterare som avgjorde själva bildandet.)

 
§ 2

Säte

Föreningen har ingen geografisk, fysisk placering, den är virtuell/digital. 

§ 2.1

Virtuell plats: http://GNYu.ngn.nu, i texten kallad Föreningens hemsida 

§ 2.2

Virtuell kontakt: info@GNYu.ngn.nu, i texten kallad Föreningens ePostadress

 
§ 3

Ändamål

§ 3.1

Att skapa kravlösa, trygga kommunikationer. 

§ 3.2

Att finnas.

 
§ 4

Funktion

§ 4.1

Då medlemmar antas ha mer eller mindre rörelseinskränkning så bedrivs verksamheten hemifrån respektive medlems säng eller annan för tillfället minst smärtsamma eller obesvärande position. 

§ 4.1.1

I § 3.1 klargörs att föreningens ändamål är att skapa kravlösa, trygga kommunikationer. Och i §§ 2, 2.1 & 2.2 framgår att själva föreningen är virtuell - icke fysisk.

§ 4.2

Att ha tillgång till virtuella / digitala hjälpmedel typ dator (med tillbehör) samt någon form av datakommunikation (bredband eller vanligt modem) är ju givetvis en fördel. Främst beroende på att all kommunikation i föreningen är tänkt att skötas virtuellt / digitalt.

§ 4.3

Men, eftersom föreningen ändamål, § 3.1, innehåller ordet "kravlösa" så är detta givetvis inget krav. Analog kommunikation (att kommunicera på annat vis än virtuellt/digitalt) är då givetvis tillåtet.

§ 4.4

Men tänkt på att det kan vara skitjobbigt för medlemmar att;

§ 4.4.1

- prata direkt med någon (person mot person, i samma rum), 

§ 4.4.2

- prata med någon via telefon (den måste hittas och höras samt fungera), 

§ 4.4.3

- få brev (brevlådan kan finnas flera meter bort), läsa brev (en del handstilar…), 

§ 4.4.4

- skriva brev kan vara skitjobbigt. Tillbehör typ papper, penna, suddgummi, brev och frimärken måste först inhandlas sedan hittas och dessutom användas.

§ 4.5

Å andra sidan hur; 

§ 4.5.1

- och var köper jag en dator med tillbehör? Och för vad? (Pengar fattas ofta), 

§ 4.5.2

- fixar man en datakommunikation?, 

§ 4.5.3

- får man veta att man har rätt och tillräckligt med dataprogram, i datorn?, 

§ 4.5.4

- får man de där dataprogrammen att fungera?

§ 4.6

Eftersom det i § 3.1 finns en fras: "trygga kommunikationer" så kan inte föreningen bidra med någon som helst vettig hjälp varken med det digitala eller analoga kommunikationslösningar. Men man kan alltid fråga :o)

§ 4.7

Krångligt betyder otryggt och då innefattas det inte i föreningens verksamhet. Se § 3.

§ 4.8

Föreningen handhar inga ekonomiska medel på något vis, se § 5.6.

 
§ 5

Medlemskap

§ 5.1

Hur blir du medlem? 

§ 5.1.1

Du uppfyller för det första medlemskraven; 

§ 5.1.1.1

- du måste vara sjuk, på riktigt (å andra sidan är du frisk och anmäler dig ändå, ja då antas du vara sjuk, på riktigt) 

§ 5.1.1.2

- är du inte sjuk, som du vet om, utan du kanske känner en som är sjuk (en gnällspik), då är du också kvalificerad; som en s.k. kringperson*.
* Enligt styrelsebeslut 080602 är begreppet 'kringperson' ersatt med 'kringspik'.

§ 5.1.1.3

- du måste vara snäll ( i alla fall viljan att vara det). 

§ 5.1.1.4

- du måste kunna gnälla på ett ärligt vis. 

§ 5.1.1.5

- du måste ha humor (eller i alla fall tro det eller försöka) 

§ 5.1.1.6

- du måste medge att din anmälan och de uppgifter du lämnar i samband med anmälan registreras. Se också § 5.7. 

§ 5.1.1.7

- läser igenom och accepterar stadgarna.

§ 5.1.2

Du anmäler dig till: Föreningens ePostadress 

§ 5.1.2.1

Uppge: att det gäller medlemskap samt: 

§ 5.1.2.2

Namn:

 (eller vad du vill kallas) 
§ 5.1.2.3
Din sjukdom:
(eller ditt/dina huvudbesvär, om du nu skulle sakna diagnos. 
Att vara anhörig eller s.k. kringspik är att anse som ett 'besvär'. ) 
§ 5.1.2.4

Kontakt

Din ePostadress 
§ 5.1.2.5

Övrigt

T.ex. egen hemsida eller blogg. Uppge om Du vill att vi ska lägga en länk till din blogg/hemsida på vår s.k. frontsida. Rubrik: Medlemslänkar (vi kollar först så det inte är något lurt)
§ 5.2

Medlems rättigheter. 

Du får fråga om precis vad du vill (och du kommer kanske att få svar om någon annan medlem har lust och orkar svara).

§ 5.3

Medlems skyldigheter. 

Du ska; 

§ 5.3.1

- svara när någon frågar (om du orkar och har lust), 

§ 5.3.2

- anmäla om någon är elak och du ska skvallra i första hand till styrelsen, sedan till övriga medlemmar. Skulle det visa sig att du far med osanning - utesluts du själv (se § 5.5). 

§ 5.3.3

- vara snäll 

§ 5.3.4

- sprida vidare om du har något roligt att berätta.

§ 5.4

Utträde. 

Du avanmäler dig till: Föreningens ePostadress 

§ 5.4.1

Uppge: att det gäller avanmälan samt: 

§ 5.4.2

Namn

(eller vad du valde att kalla dig) 
§ 5.4.4

Kontakt

Din ePostadress
§ 5.5

Uteslutning. 

Sker om du; 

- är elak. Och styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra det. 

- använder föreningen; i strid mot stadgarna eller i strid mot någon lag (vilken som helst).

§ 5.6

Medlemsavgift. 

Har vi ingen, då det är skitjobbigt med kassör å allt. Skattemyndighet och annat jobbigt t.ex. se § 4.8

§ 5.7

Medlemsregister 

Föreningen kommer att hålla ett medlemsregister (ePostadresser). Och då PUL (PersonUppgiftsLagen) framhåller att det inte är tillåtet att hålla en förteckning som innehåller uppgifter om personers hälsa, om personerna går att identifiera. Vilket gäller i det här fallet, får vi anta (det kan vara så i alla fall). Så gäller följande: 

§ 5.7.1

I och med din medlemsansökan har du lämnat ditt medgivande i enlighet med PUL och du godkänner då att förteckningen får föras. 

§ 5.7.2

Den eller de som sköter medlemskontakter svarar för att dessa uppgifter inte hamnar i orätta händer och förvaras på ett klokt vis. (Säkert kan det aldrig bli och det är dessutom skitjobbigt och kostar säkert pengar.) 

§ 5.7.3

Registret/förteckningen får inte användas till annat ändamål än föreningens. 

§ 5.7.4

Skulle någon medlem använda medlemsförteckning/register på ett sätt som strider mot dessa stadgar och nationell och internationell lag, utesluts medlemmen. Föreningen kommer också att ta juridisk hjälp för att göra polisanmälan. Kostnad för detta belastar den som syndat.

§ 5.8

Hedersmedlem. 

Styrelsen, stämma eller extra stämma kan när som helst utse hedersmedlem. Ruggigt fint - ger inga förmåner mer än hög status i föreningen. 

§ 5.8.1

Hedersmedlem kan aldrig bli utesluten ur föreningen, inte ens på egen begäran. Enda undantaget från denna paragraf är det som står vid § 5.7.4 & § 13.

 
§ 6

Verksamhetsperiod

Föreningen har ingen bestämd verksamhetsperiod. Sådant bara krånglar till det. Sådant är bara viktigt när pengar är inblandade, se § 4.8.

 
§ 7

Beslutsfattande

§ 7.1

Styrelsen fattar alla löpande viktiga (nationella och internationella) beslut som kan påverka föreningen och medlem i positiv riktning. 

§ 7.1.1

Viktig paragraf det här: § 7.1 innebär att syrelsen inte får fatta några negativa beslut. Om nu något, i efterhand skulle bli negativt som styrelsen trodde var positivt, när den fattade beslutet så avgörs ett eventuellt problem genom att skylla på 'sjukdom'. 

§ 7.1.1.1

Styrelsen måste sedan ta upp denna fadäs som en punkt i något styrelsemöte och uppge begriplig förklaring. 

§ 7.1.2

Styrelseprotokoll. 

Avsikten är att alla mötesanteckningar och protokoll ska vara offentliga och anslås på Föreningens hemsida.

§ 7.2

Stämma är föreningens högsta beslutande organ (ordinarie stämma). Vilket innebär att då kan medlemmarna få framföra sin åsikt och styrelsen kommer att lyssna. 

§ 7.2.1

Notera att innebörden av § 7.2 betyder att närvarande medlemmar på stämman inte kan bestämma något just då, om nu inte styrelsen frågar efter det förståss.

§ 7.3

Extra stämma kallar styrelsen till om det av någon outgrundlig anledning skulle behövas?

§ 7.4

Var dessa möten ska äga rum vet vi inte i förväg, sannolikt blir det i någon slags virtuell form.

 
§ 8

Kallelser 

§ 8.1

Styrelseledamot kallar till styrelsemöte, när det bedöms nödvändigt.

§ 8.2

Styrelsen kallar till stämma, när det bedöms nödvändigt. 

§ 8.2.1

Kallelsen anses vara stadgeenligt kallad om styrelseledamot, på styrelsens uppdrag, skickat ePost till alla medlemmar, eller i alla fall ha försökt göra det (tekniken kan ju krångla…)

§ 8.3

Styrelsen kallar till extra stämma, när det bedöms nödvändigt. 

§ 8.3.1

Se § 8.2.1

 
§ 9

Rösträtt

Alla som anmält sig som medlem har rösträtt, om det nu skulle behöva röstas?

 
§ 10

Styrelsens sammansättning

Eftersom det inte finns någon lag som reglerar ideell förening och föreningen inte har några som helst ekonomiska transaktioner eller annat ekonomiskt ägande så räcker det med att det finns en ordförande. 

§ 10.1

Ledamöter 

Dessa stadgar tar hänsyn till föreningens grundare; Kristina, Gunveig och Nisse. Och av den anledningen består styrelsen, för tillfället, av tre ordinarie ledamöter, en ordförande (Kristina), en vice ordförande (Nisse) och en sekreterare (Gunveig). 

§ 10.2

Suppleanter 

Föreningen vet inte om den behöver det? Om det dyker upp någon eller några som orkar och vill så visst… 

§ 10.3

Val av Ledamöter och Suppleanter 

Medlemmar på stämman väljer Ledamöter och Suppleanter, vilka är i förväg föreslagna av styrelsen. (Att ha en valberedning är bara jobbigt) 

§ 10.4

Vad ska styrelsemedlemmarna göra? 

Se §§ 3 & 4. Och utöver det gäller det att ha kul!

  
§ 11

Revisor

En revisor krävs främst om en förening har ekonomiska transaktioner och har en kassör som sköter det. Ekonomin och kassören ska då granskas samt att föreningen betett sig i enlighet med vad stadgarna stadgar. 

§ 11.1

Därför anser dessa stadgar att en revision i första hand är onödig. Och därmed, en revisor. 

§ 11.2

Men om en revision kan ske utan att det orsakar föreningen, styrelsen och medlemmarna något extra arbete och någon ställer upp frivilligt så är det ju jättebra om vi kan få en utvärdering (ett annat ord för revision).

  
§ 12

Stadgeändring

§ 12.1

Kan ske precis när som helst och utan förvarning. 

§ 12.2

Har det skett en stadgeändring så är det lämpligt om någon i styrelsen, t.ex. sekreteraren, informerar medlemmarna om detta. Om ledamoten anser att den orkar det förståss.

 
§ 13

Föreningens upplösning

Konstigt att behöva fundera på det här när man precis har bildat den? (slutet av år 2007). 

§ 13.1

Om du som medlem inte fått något livstecken från föreningen efter att 13 månader gått och du kontrollerar på Föreningens hemsida och ser då att där inte skett någon uppdatering de senaste 13 månaderna. Anta då att föreningen upphört. 

§ 13.2

Styrelsen kan också när de så önskar och om de orkar, upplösa föreningen med omedelbar verkan. 

§ 13.3

Skulle nu föreningen, stadgarna till trotts, ha någon kvarlåtenskap (något ägande) så ska det tillfalla något välgörande ändamål t.ex. smärtdiagnostik och/eller smärtforskning.

 
§ 14

Övrigt 

§ 14.1

Om alla paragrafer verkar krångliga? Gäller alltid § 3.2.

 

Senast uppdaterad: 2008-06-02